برنامه آموزش حسابرسی و کنترلهای داخلی


 

ردیف نام دوره  سطح دوره محتوای دوره  مدت (ساعت) مخاطبین
1 ارزیابی و گزارشگری سیستم کنترلهای داخلی برای شرکتها و بانکها (براساس چارچوب های , COSO2013  COSOERM,COBIT5 و استاندارد AS5 ) - آشنایی با مفاهیم اساسی ارزیابی و گزارشگری  16   حسابرسان داخلی شرکتها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات حسابرسی

 مدیران حسابرسی داخلی شرکتها و بانکها

 حسابرسان مستقل 
شناخت معیارها و رویکرد ارزیابی کنترلهای داخلی 
سازماندهی پروژه و برنامه ریزی برای ارزیابی 
ارزیابی  کنترل­های سطح کلی شرکت
مستند سازی و آزمون  کنترل­ها ی  سطح فرآیندها و فعالیت­ها 
ارزشیابی نارسایی کنترل­های  داخلی و گزارشگری
2 برگزاری کارگاه آموزشی چارچوب COBIT 5
برای حسابرسان داخلی
- آشنایی با تعاریف راهبری، مدیریت ریسک و کنترل فناوری اطلاعات  16   حسابرسان داخلی شرکتها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات حسابرسی

 مدیران حسابرسی داخلی شرکتها و بانکها

 حسابرسان مستقل 
   ضرورت آشنایی حسابرسان داخلی با راهبری، ریسک و کنترلهای فناوری اطلاعات 
ضرورت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای فناوری اطلاعات 
  آشنایی با حوزه‌های حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات و تفاوت‌های آنها
  آشنایی با تاریخچه و تعریف چارچوب COBIT
 آشنایی چارچوب، اصول و قواعد کلی چارچوب COBIT5 
  آشنایی با توانمندسازهای COBIT 5
 آشنایی با مدل مرجع فرایندهای COBIT
 آشنایی با مدل بلوغ ارزیابی فرآیندهای COBIT 
آشنایی با ارتباط بین چارچوب کنترلهای داخلی COSO2013 با COBIT
v چگونگی استفاده  حسابرسان داخلی از COBIT
3 حسابرسی داخلی در شرکت ها - اصول و مبانی حسابرسی داخلی 30 اعضای کمیته حسابرسی

حسابرسان داخلی

کارشناسان بخشهای مالی
چارچوب های حرفه ای بین المللی و دستورالعمل های بین المللی حسابرسی داخلی
راهبری شرکتی و رابطه ان با حسابرسی داخلی
      مدیریت ریسک و رابطه ان با حسابرسی داخلی
فرایندهای تجاری و ریسک
      اصول و مبانی کنترل های داخلی
ریسک فناوری اطآعات و کنترل های مربوطه
ریسک های تقلب و کنترل های مربوط
     اصول مدیریت حسابرسی داخلی
شواهد و مدارک حسابرسی داخلی
نمونه گیری آماری در حسابرسی داخلی
مقدمه  ای بر شروع حسابرسی و ایجاد برنامد حسابرسی
شروع حسابرسی بر اساس برنامه کاری اطمینان بخشی
گزارش نتیجه عملکرد اطمینان بخشی حسابرسی و اجرای روش های پیگیری
4
ضرورت حسابرسی داخلی در بانکها و موسسات اعتباری
-  تعریف حسابرسی داخلی و نقش حسابرسی داخلی در بانکها 36         مدیران اجرایی

مدیران مالی

      اعضای کمیته حسابرسی

     ارزیابی کنندگان

   حسابرسان داخلی

بازرسان

سایر کارشناسان بانک 
 آشنایی با استانداردهای و رهنمود های بین المللی  حسابرسی داخلی
 آشنایی با مراحل انجام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و فرایند محور در بانکها 
 آشنایی با تاریخچه مفاهیم و رویکردهای  کنترل داخلی. 
  نقش و الزامات  کنترل داخلی در بانکها براساس مقررات بانک مرکزی و کمیته بال. 
 تعاریف، اهداف، اجزاء، اصول و معیارهای کنترلهای داخلی مطابق چارچوب COSO.
 تعاریف، اهداف، اجزاء، اصول و معیارهای کنترلهای داخلی مطابق چارچوبERM COSO.
    تعاریف، معیارها، فرآیندها و کنترلهای  ITمطابق چارچوب COBIT.
    استاندارد حسابرسی کنترلهای داخلی بر حاکم بر  گزارشگری مالی AS5.
 آشنایی با نحوه بکارگیری دستورالعمل های کنترلهای داخلی بانک مرکزی، کمیته بال و سازمان بورس. 
 آشنایی با مفاهیم تقلب، پولشویی و نقش حسابرسان داخلی در کشف تقلب 
 آشنایی با مفاهیم تقلب، پولشویی و نقش حسابرسان داخلی در کشف تقلب 
 نحوه ارزیابی کنترلهای داخلی. 
 ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. 
 نحوه گزارشگری کنترلهای داخلی.
5 مدیریت ریسک در بانکها مقدماتی آشنایی با مفاهیم اولیه و بکارگیری روشهای مدیریت ریسک ها به صورت عملی  16 مدیران و کارشناسان مدیریت ریسک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

  مدیران و کارشناسان ادارات اعتبارات و سرمایه گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

 مدیران و کارشناسان مالی و خزانه داری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

 مدیران و کارشناسان برنامه¬ریزی و تحقیقات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
مدیریت ریسک در بانکها پیشرفته 32

معرفی اجمالی گروه بین المللی سگال

این گروه ضمن بهره گيري از توانمندي گسترده در زمينه هاي مختلف مدیریتی، علمي، فني با همکاري جمعي از خبره ترين متخصصان مالی کشور، در زمينه اجرا، نظارت و مشاوره پروژه هاي مرتبط بصورت تخصصي خدمات مختلفی را در این حوزه با هدف توسعه حرفه، علوم و فناوری اطلاعات ارائه مینماید.

آخرین رویداد ها

با ما در ارتباط با شید

گروه بین المللی سگال
www.segalgroup.ir
کد پستی : 1586947818

88507363

info@segalgroup.ir

عضویت در خبر نامه

برای عضویت آدرس ایمیل خود را وارد نمایید:

وب نویسان