ارزیابی کنترل های داخلی ,Assessment of internal controls

ارزیابی کنترل های داخلی (Assessment of internal controls)

 

ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید. اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ و ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی در راستای افزایش دقت عمل و کارایی سیستمهای اطلاعاتی، بهبودکیفیت گزارشگری، دستیابی به هدفهای پیش‌بینی‌شده، حسن اجرای فعالیتها در کلیه زمینه‌ها،استفاده درست از منابع و داراییها، تحقق مسئولیت پاسخگویی و حسابدهی نسبت به فعالیتهای انجام‌شده مطابق با قوانین موضوعه، اینگروه با بکارگیری تیم مجرب، طراحی، استقرار و ارزیابی نظام کنترل داخلي نوين مبتنی بر ریسک را برای سازمانها اجرا خواهد نمود.

 

اهم خدمات در این حوزه:


طراحی، استقرار و ارزیابی نظام کنترلهای داخلی به تفکیکاجزای سیستم کنترل داخلی :

 

  1.  محیط کنترل شامل: طرز تفکر مدیریت ، طرح سازمانی ، روشهای مدیریت نیروی انسانی، پیش بینی های مالی و بودجه ، حسابرسی داخلی ، کمیته حسابرسی.
  2.  سیستم حسابداری شامل:مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار،فهرست حسابها ، دستورالعملهای اجرایی ، رویه ها و روشهای حسابداری.
  3.  روشهای کنترل شامل: صدور صحیح مجوز معاملات، تفکیک مسئولیت ها، مستندات کافی، حسابدهی مؤثر داراییها، ارزشیابی صحیح اقلام ثبت شده.

 

معرفی اجمالی گروه بین المللی سگال

این گروه ضمن بهره گيري از توانمندي گسترده در زمينه هاي مختلف مدیریتی، علمي، فني با همکاري جمعي از خبره ترين متخصصان مالی کشور، در زمينه اجرا، نظارت و مشاوره پروژه هاي مرتبط بصورت تخصصي خدمات مختلفی را در این حوزه با هدف توسعه حرفه، علوم و فناوری اطلاعات ارائه مینماید.

آخرین رویداد ها

با ما در ارتباط با شید

گروه بین المللی سگال
www.segalgroup.ir
کد پستی : 1586947818

88507363

info@segalgroup.ir

عضویت در خبر نامه

برای عضویت آدرس ایمیل خود را وارد نمایید:

وب نویسان